BOLT investuje do síťových řešení. Zahajuje spolupráci s Cross Network Intelligence.

Investovali jsme do produktu CROSS v oblasti řešení pro síťovou infrastrukturu a vstupujeme do společnosti Cross Network Intelligence v roli strategického investora. Produkt CROSS této české společnosti je moderním řešením pro dokumentaci a správu telekomunikačních a inženýrských sítí. Zaměřuje se na oblast podpory provozu multitechnologických sítí, IT, ICT, Cloud a IoT technologií.

CROSS mění chápání dokumentace a správy sítě ze statické podpory provozu do aktivního on-line systému podporujícího redukci provozních nákladů a zvyšování kvality služeb operátora. V rámci platformy propojuje CROSS informace o síťové infrastruktuře všech dostupných provozních technologií s informacemi o službách zákazníka a jeho výnosy. Tímto propojením podnik okamžitě získává informace, jaké náklady v síti jsou vynakládány neefektivně, kde je volná nebo nevyužitá kapacita v síti a kteří zákazníci budou postiženi plánovanou odstávkou technologie nebo poruchou.

"Díky našemu řešení můžeme významně zkrátit čas odhalení příčiny poruchy a ušetřit provozní náklady v síti o desítky procent ročně," popisuje Tomáš Doležal, CEO Cross Network Intelligence. "Snižování ceny služeb pro zákazníky je dnes téma pro každého provozovatele nejen telekomunikační infrastruktury. Produkt CROSS umožňuje v relativně komplikované oblasti správy síťové infrastruktury hledat další úspory a současně zvyšovat kvalitu služeb, které se na ní provozují. Zároveň věříme, že CROSS jako produkt může velice dobře doplnit portfolio služeb jak pro zákazníky O2 Cloud a dalších ICT Managed Services , tak pro zákazníky Professional Services O2 ITS," říká k právě uzavřené transakci Jakub Minařík, manažer startupového akcelerátoru BOLT.